Ölümünün 100. Yılında Bilim Tarihçisi Salih Zeki’yi Anmak ve Anlamak Paneli Bildiri Kitabı

Ölümünün 100. Yılında Bilim Tarihçisi Salih Zeki’yi Anmak ve Anlamak Paneli Bildiri Kitabı

 

Editör: Dr. Vural BAŞARAN

 

Yayın Tarihi: Ağustos 2022

 

ISBN:978-975-17-5168-3

 

Sayfa Sayısı: 133

 

BİLDİRİLER


Salih Zeki Bey, Bize Neler Öğretti?

Remzi Demir

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0001

Sayfalar: 1-6


Klasik Bilim Anlayışına Bir Bakış Salih Zeki’ye Göre Bilimlerin Sınıflandırılması Meselesi

Alper Atasoy

ORCID: 0000-0001-8807-057X

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0002

Sayfalar: 7-22


 Salih Zeki’nin Elektriğin Tarihi ve Öğretimine Katkısı

Ayşe Kökçü

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0003

Sayfalar: 23-44


Salih Zeki’nin Hikmet-İ Tabî‘İyye-İ ‘Umûmiyyeden Mebhas-İ Savt Eseri

İrem Aslan Seyhan

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0004

Sayfalar: 45-60


 Salih Zeki’nin Usûl-İ Tedrîs Makalesi Bağlamında Eğitim Anlayışı

H. Mücella D. Çavuşoğlu

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0005

Sayfalar: 61-90


Salih Zeki’nin Mantık Anlayışı

Safiye Yılmaz Erten

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0006

Sayfalar: 91-108


Salih Zeki Bey’in Hıkmet-I Tabî‘Iyye-I ‘Umûmıyyeden Mebhas-I Câzıbe-I ‘Umûmıyye Adlı Eseri

Vural Başaran

ORCID: 0000-0002-2721-5234

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0007

Sayfalar: 109-128


Salih Zeki’nin (1864-1921) Olasılık Çalışmalarında Matematiksel Beklenti

Zekeriya Duru

ORCID:

DOI: 10.32704/9789751751683.2024.0008

Sayfalar: 129-133