1986 Yılı Kurum Kitapları

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi – Umay Günay

Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu eserde, Türkiye sınırları dâhilinde 19. asırdan beri yaşamış
ve yaşamakta olan âşıkların şiirleri ve bu edebiyat geleneğinin icra töresi bütün olarak incelenmiştir. Kitapta, 1914 yılından bu yana âşık tarzı şiir geleneği ve örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar kronolojik olarak tanıtılmış, edebiyat içerisindeki yeri belirlenmiş, ayrıca âşık fasılları hem tarihi hem de coğrafi durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Âşık edebiyatının hem mahsülleri hem de temsilcileri için hareket ve başlangıç fonksiyonu gören rüya motifini tahlil ve tiplendirmeden önce eski ve yeni rüya teorileri ve rüyanın mahiyeti hakkındaki modern görüşler yanında, büyük dinlerin rüyaları kabul ediş şekilleri özetlenerek, insan hayatında ve milletlerin kültürlerinde rüyaların akisleri anlatılmaya çalışılmıştır.