1993 Yılı Kurum Kitapları

Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı Ve Osmanlı İmparatorluğunda…

1992 Yılı Kurum Kitapları

Fârâbî'nin Geometri Felsefesine İlişkin Metinler - Mübahat…

1991 Yılı Kurum Kitapları

Divan Şiirinde Hikemî Tarzin Büyük Temsilcisi Nâbî - Mine…

1990 Yılı Kurum Kitapları

Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri - Yayına…

1986 Yılı Kurum Kitapları

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi - Umay Günay Doçentlik…

1985 Yılı Kurum Kitapları

On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Görülen Çini…