1985 Yılı Kurum Kitapları

On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Görülen Çini Süsleme Programının Gelişimi – Filiz Yenişehirlioğlu

Eser, hem Fransızca hem de Türkçe olarak yayımlanmıştır. 16. Yüzyılda özellikle Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve yapılarda yoğun olarak kullanılan çini süslemenin teknik ve bezeme özellikleri çizim ve fotoğraflarla anlatılmaktadır. Özellikle cami ve türbelerde karşılaştığımız bu mimari süsleme aynı zamanda dönemine özgü bir moda da oluşturuyordu. Mimar Sinan tarafından inşa edilen yapılarda karşılaştığımız çini süsleme programının, mimarinin ana yapısında olduğu kadar ve mimari eylemin yanı sıra belirli bir estetik kaygunun da sonucu olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Mimarinin ana hatlarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak geliştirilen bu mimari süsleme programı, Mimar Sinan’ın yapılarında araştırdığı mekan sorunu ve onun çözümlemeleriyle birleşerek Klasik dönem Osmanlı mimarisinin özgün üslup özelliklerinden birini oluşturmaktadır.