“Türkiye ve İran’da Aydınlanma Düşüncesi Uluslararası Çalıştayı” yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara Yıldırım…

GELENEKLİ TÜRK SANATLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ÇALIŞTAYI

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak, 10-11 Mart 2017…

I. TÜRK MÜZİĞİ ÇALIŞTAYI

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Atatürk…

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı Düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen…

“III. Ulusal Yunus Emre Araştırmaları Çalıştayı” Eskişehir’de Yapıldı

Kurumumuzun destek verdiği ve paydaş olduğu “III. Ulusal…

Bilimsel Dergi Editörleri Çalıştayı

BİLİMSEL DERGİ EDİTÖRLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 22…

Divan Şiirinin Dili Uluslararası Çalıştayı

Atatürk Kültür Merkezi, 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde, Ankara'da…

Trabzon Yöresi Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müzelenmesi Çalıştayı

Atatürk Kültür Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü…

“Kafkasya: Tarih ve Kültür” Türk-Rus İlişkileri IV.Çalıştayı

İlki, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi…