1995 Yılı Kurum Kitapları

Edebiyat Dünyası Ve Atatürk - Önder Göçgün Güzel sanatların…

1994 Yılı Kurum Kitapları

Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı - Erdoğan Erol Geçmişten…