Oktay ASLANAPA

https://www.youtube.com/watch?v=jcuzXFxTTHo&t=4s

Esin KÂHYA

https://www.youtube.com/watch?v=31m1aTbcZJQ&t=7s

Necati ÖNER

https://www.youtube.com/watch?v=d42X5xAsNDw&t=12s

Müjgan ÜÇER

https://www.youtube.com/watch?v=31m1aTbcZJQ&t=7s

Uğur DERMAN

https://www.youtube.com/watch?v=j8Ibyp9fF6A&t=9s

Dahili Hat Listesi

YÖNETİM Telefon: 0312 284 34 18 Adı Soyadı Unvanı Dahili…

Kamu Hizmet Standartları

Kamu hizmet standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlarının…

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı…

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde…

Etkinlik Düzenleme Ve Destekleme İlke Kararı

Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS)   19/02/2020…