Dr. Ömer GÖK

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ömer GÖK, ilk ve…

1999 Yılı Kurum Kitapları

Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü'ş Şuarâ) - İbnü'l-Emin…

1998 Yılı Kurum Kitapları

Cengiz Aytmatov'un Dünyası - Abdıldacan Akmataliyev Cengiz…

1997 Yılı Kurum Kitapları

Tezkire-i Mucîb - Kudret Altun Eserde Tezkiresi incelenen Mustafa…

1996 Yılı Kurum Kitapları

Tebrizli Ahmedî Esrâr-Nâme (İnceleme-Metin) - Gönül Ayan Türk…

1995 Yılı Kurum Kitapları

Edebiyat Dünyası Ve Atatürk - Önder Göçgün Güzel sanatların…

1994 Yılı Kurum Kitapları

Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı - Erdoğan Erol Geçmişten…