Arış Dergisinin 17. Sayısı Yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli, akademik ve hakemli yayınlarından Arış dergisinin 17.sayısı yayımlandı. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan dergide Türk kültürünün en eski ve zengin sahalarından biri olan işleme sanatları ile dokumacılık ve özellikle halı sanatı konularında birbirinden değerli yazılara yer verilmektedir.

Arış dergisinin 2020 yılı Aralık sayısında Türk halı, işleme ve dokuma sahalarıyla ilgili 8 önemli makaleye yer verilmektedir. Cumhuriyet dönemi halıcılığı, halıcılık eğitimi, kilimler, çekmeli dokumalar, Osmanlı saray halılarındaki kompozisyonlar  ile ilgili zengin bilgilerin bulunduğu 17. sayı okuyucuya sunulmaktadır.