“ULUSLARARASI FELSEFE ŞURASI” SONA ERDİ

        Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 13-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Türk Felsefe Derneği işbirliği ile Ankara’da düzenlediği “Felsefe Şurası” sona erdi.

         Geleneksel hale getirilmesi planlanan “Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri” konulu Şuraya sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında sahalarının uzmanı olan elli akademisyen ve yazar katkıda bulundu. Türk Felsefe Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Necati Öner, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve toplantının ev sahipliğini yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan Şura açılışında konuştular. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Turan Karataş ve Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam da açılış törenin de bulundular.

       “Bir düşünce geleneğimiz var mı?” sorusunun önem kazandığı ilmi toplantıda düşünce geleneğimizin temel problemleri tartışıldı, düşünce geleneğimizin sorunlarının merkezinde kendimize ait bir felsefe dilinin olmayışı ifade edildi ve bu sorunu aşmak için kendi kavramlarımıza sahip olmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Her şeyin içinin boşaltılmaya ve araçsallaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda felsefenin imkânı, kurucu rolü ve medeniyetimizin unutulan enginliği üzerine konuşulmasının önemine değinildi. İçerisinde bulunduğumuz medeniyetin köklerindeki zenginliği günümüze taşımanın anlamı ve imkânı üzerinde fikirlerin serdedildiği Şûrada geçmiş, şimdi ve gelecek zaman boyutlarının dinamik şekilde birleştirilebileceği bir eksenin önemi ön plana çıkarıldı.

        Şûra sonunda katılımcıların bir araya geldiği “çalıştay” programında ise üç gün süren Şûranın değerlendirilmesi yapılıp, düşünce geleneğimiz içindeki temel sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunuldu. Çalıştay sonunda vücuda getirilecek olan raporun ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, Şûra tebliğ ve katkılarının kitap haline getirilerek literatüre sunulması kararlaştırıldı..

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65