El-Kânûn Fi't-Tıbb (Kutulu Karton Kapaklı 6 Kitap)
SATIN AL

EL-KÂNÛN Fİ’T-TIBB

BİRİNCİ KİTAP, İbn-i Sînâ (Çev. Prof. Dr. Esin Kâhya) Eserin başında ayrıntılı bir şekilde tıp bilimi, anlamı, tedavinin ne anlama geldiği konusunda bilgi verilmektedir. Bu açıklamalar bir anlamda tıp felsefesi niteliğindedir. İbn-i Sînâ, daha sonra kitapta, yoğun bir şekilde insanın anatomik yapısı hakkında bilgi vermektedir .Ayrıca kitapta, çocuk bakımı ve çocuk sağlığı da ele alınıp anlatılmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi eser, sadece bir anatomi kitabı olmayıp, halk sağlığı konusunda da açıklamalar içermektedir.

İKİNCİ KİTAP; Meşhur hekim ve filozof İbn-i Sînâ’nın meşhur eseri El-Kânûn Fi’t- Tıbb’ın İkinci Kitabı basit ilaçlara ayrılmıştır. Ayrıca ilaçların ayrıntılı bir sınıflaması yapılmaktadır. İbn-i Sînâ her bir ilacı tek tek ele alıp, hangi sistemin hangi hastalığın tedavisinde kullanılacağını vermiştir. İlaçların ne şekilde kullanılacağını, terkip içinde yer alıp almadığını ve dozlarını da vermektedir. Burada ele alınan ilaçlar bitkisel, hayvansal ve madeni kökenli olup, zaman zaman mahalli adları da yer almaktadır

ÜÇÜNCÜ KİTAP-1- 2 ; Kitabın önemli özelliklerinden biri eserdeki sistematik sınıflamadır. İlkin baş hastalıklarından başlanıp, göğüs hastalıklarının sonuna kadar olan hastalıklar ele alınıp her biri tek tek açıklanmıştır. Eserde hastalıkların tek tek açıklamalarının yanı sıra, birbirini etkileyen ve tetikleyen hastalıkların da söz konusu edildiği görülmektedir. Öeğin baş ağrısı sadece baş hastalıklarıyla bağlantılı olarak oluşmaz denmekte ve onun bağlantılı olduğu ya da araz olarak kendini gösterdiği hastalıklardan da tek tek söz edilmektedir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP; Bulaşıcı hastalıklar, kırık-çıkık, zehirlenmeler ve güzellik müstahzarları ile ilgilidir. Bu kitabın bütün bölümlerini kapsayan özelliği, yer verdiği konularla ilgili genel bilgilerin yansıra yazarın kişisel gözlem ve deneylerini de aktarmış olmasıdır. Aynı zamanda İbn-i Sînâ bu eseriyle, bir hekimin sadece bilim adamı olarak değil, bir doktor olarak da nasıl davranması gerektiğine (tıbbî etiğe) dikkat çekmektedir.

BEŞİNCİ KİTAP ;El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserin Beşinci Kitabı ise terkip şeklindeki ilaçlara ayrılmıştır. Konular belli bir sistematik içinde sunulmakta olup, eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda, ele alınan terkip şeklindeki ilacın neye yaradığı, daha sonra içeriği ve son olarak da nasıl hazırlandığı konusunda bilgi verilmektedir. Kitabın ikinci kısmında ise liste şeklinde hangi hastalığa hangi terkibin uygulanması gerektiği verilmektedir. Eserin son kısmı ise bir farmakopi niteliğindedir. İbn-i Sînâ kitapta, El-Kânûn Fi’t-Tıbb’ın İkinci Kitabının bir paraleli olarak tedavide kullanılan terkipleri toplu bir şekilde, kullanım yerleri ve hazırlanış şekilleriyle sunmayı uygun görmüştür. Ayrıca zaman zaman terkibin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara da işaret etmekten geri kalmamıştır.

ISBN :
978-975-16-3486-3
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
Haziran
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2018
Sayfa Sayısı :

Dil :
Türkçe
Ebat :
16X24 cm
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65