Prof. Dr. Osman HORATA

1961 yılında Denizli’de doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1983 yılında  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak başladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına  Araştırma Görevlisi oldu.

Aynı üniversitede 1986’da Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme  (286 s.) adlı teziyle yüksek lisansını; 1990’da da  Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin  (697 s.) adlı teziyle doktorasını tamamladı.  

Akademik hayatını Hacettepe Üniversitesinde devam ettirdi.  1990’da yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe ve 2003 yılında da  profesörlüğe atandı.  

1995-1996 yıllarında  Ovidius Üniversitesinde (Köstence/Romanya) misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. 2006-2012 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürüttü. Bu görevi sırasında,  bir   süre Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.   Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına  ilaveten 2008’de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı. Başkanlıktaki yedi yıllık görev süresi 2015 yılında sona erdi.

Nedîm-i Kadîm Dîvançesi (1987),  Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı (1998), Has Bahçede Hazan Vakti – XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı (2009), Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile  (Cambridge: Harvard University, 2016), Has Bahçede Döne Döne (2108)  adlı eserleri ile ortak çalışmalara dayanan  Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye (1994),  Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (2002) adlı kitapları vardır. Ayrıca,  Türk Edebiyatı Tarihi (2006)’nin genel editör yardımcılığını,  Mevlana (2007) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi (2009)’nin genel editörlüğünü  yürüttü. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.  Hâlen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65