Yönetmelikler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bilim Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Asli, Şeref Ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği

Yüksek Kurum Uzmanlığı Yönetmeliği

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kuruluşuna Dâhil Kurumlarda Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik

Sürekli İşçilere İlişkin Disiplin Yönetmeliği